Renk körlüğü tıbbi olarak daltonizm olarak adlandırılmaktadır. Daltonizm kesinlikle sonradan oluşan bir hastalık olmayıp doğuştan gelen bir hastalıktır. Daltonizm teşhisi Ishihara adında bir renk görme testi ile değerlendirilir. Ishihara testini geçemeyen bir kişi renk körü olarak kabul edilmektedir.

İstatistiklere göre renk görme eksikliğine genelde diskromatopsi olarak rastlanmaktadır. Diskromatopsi renk körleri kırmızı-yeşil renkleri normalde biraz daha farklı algılarlar. Sağlıklı bir göze göre kırmızı olan bir nesne, diskromatopsi renk körü için biraz daha kahverengine yakın bir renk olarak algılanmaktadır. Sağlıklı bir göze göre yeşil olan bir nesne ise diskromatopsi bulunan bir göz sarıya dönük bir şekilde algılamaktadır. Yeşil renk için sarı ve kırmızı renk için, kahverengi tonları algılayan bir renk körü bu iki rengi (kırmızı-yeşil) bir platformda bulunan şekiller içinde karıştırıldığı zaman ayrıt edemez!

Genellikle renk körleri, renk körü olduklarının farkına varmazlar. Ancak tesadüfler sonucundan renk körü oldukları ortaya çıkmaktadır. Çok daha genç yaşlarda renk körü olmak pek o kadar da sorun çıkarmıyor! Bütün sorun okulları bitip askerliği tamamlayınca işe girmek istedikleri zaman ortaya çıkıyor. Çünkü çoğu kurum ve kuruluş sağlık raporu içeriğinde renk körü olmamak şartı aramaktadır.

Renk Körlüğü Nasıl Anlaşılır?

Renk körleri genel olarak renk körü veya renk görme hastalığı olan daltonizm hastası olduklarının farkına varmazlar. Renk körlüğü bulunanların renk körü olduklarını farketmemelerinin sebebi diğer kişilerinde renkleri kendileri gibi gördüklerini düşünmeleri ile alakalıdır. İlginç tesadüfler veya iş için sağlık raporunda ishihara testi istenmedikçe durumun farkına varmayabilirleri.

Geçenlere tekstil mühendisi olan bir arkadaşımız bir fabrikada staj eğitimine başlamıştı.. Kendisinden kumaş rulolarını renk tonlarına göre rafa yerleştirmesi istenmiştir. Ancak iş sonunda farklı renklerin ve birbirine çok yakın tonların aynı rafta yer aldığı farkedilmiş.. Çok geçmeden bu arkadaşımıza diskromatopsi teşhisi konmuştur.

Renk körü olup olmadığınızı anlamanın en basit yolu ishihara denen renk görme testini yapmaktır. Bazı insanlar ishihara renk testi sonucunda renk körü olduklarını ilk defa öğrenmektedirler. Tüm dünyanın global olarak kabul ettiği ve uluslar arası geçerliliği olan ishihara testi renk körlüğü teşhisinin konmasında ki en basit ve en etkili yöntemdir. Renk körü olup olmadığınızı anlamak için ishihara testini kendi üzerinizde deneyebilirsiniz. Renk körlüğü testini yaparken yanınızda başka insanlarında bulunması önemlidir! Çünkü renk körü ishihara testinde buluann 74 rakamını 71, 8 rakamını 5 yada 3 olarak görebilmektedir.

Renk körü olup olmadığınızı anlamak sizin için önemlidir. Çünkü genellikle es geçilen yada farkedilmeyen bir renk körlüğü vakası 20 yıllık bir kaptan olduğunuzda sizden istenen 5 yıllık rapor sonucunda renk körü çıkar iseniz sizi zor günler bekliyor olabilir.

Renk körü olduğunuzu anlamak sizin için çok önemlidir. Çünkü okulunuzu bitirdikten sonra pilot, polis, güvenlik, gümrük, makinist, gemi adamlığı gibi meslekleri yapma hedefiniz var ise önce renk körü olup olmadığınızı anlamanız gerekmektedir.

Renk Körlüğü (Daltonizm) Tedavisi Var Mı?

Renk körlüğü (Daltonizm) günümüzde bilinen bir tedavisi bulunmamaktadır. Renk körü olan kişi renk körlüğü için özel lens kullanarak renk görme ve renk ayırma sorununu ortadan kaldırabilmektedir.Renk körlerinin renkleri tanımlamak için kullandığı lensin adı kromojen’ dir. Renk  körlüğü bulunan kişiler kromojen renk görme sistemini gözlük veya lens olarak tercih edebilirler. Renk körlüğü’nin giderilmesinde kullanılan kromojen lenslerin tedavi edici özelliği bulunmamaktadır. Gözde kaldıkları sürece renklerin ayırt edilmesini sağlamaktadırlar.

Bir kaç bilim adamı renk körlüğünün tedavisini gerçekleştirebilmek için maymun denekler kullanarak renk körlüğü düzeltici genleri tespit ederek, kırmızı-yeşil renk körlüğü üzerine bir çalışmada bulundu ve başarılı olundu. Ancak bu buluş şu an için araştırma safhasındadır. Biraz üzücü olsada renk körlüğü’nde maalesef hiç bir tedavisi seçeği bulunmamaktadır.

Renk Körlüğü Nedenleri Nelerdir?

Renk körlüğünün en önemli etkeni genetik bir hastalık olması ve bozuk genin taşıyıcı anneden erkek çocuğuna geçmesinden mütevellit bir göz hastalığıdır. Renk körlüğünün temel sebebi bozuk genin, hatalı kromozomun taşınmasından kaynaklanmaktadır. Renk körlüğü erkek ile kadın arasındaki kromozom farkı sebebi ile kadının hatalı geni taşıyıcı olarak bulundurmasından kaynaklanmaktadır. Eğer ailede bulunan erkek çocuk renk körü ise aynı ailede bulunan kız kardeşide büyük bir ihtimal ile taşıyıcı olacaktır. Bu sebeple kız kardeşin doğacak erkek çocuğu %50 ihtimalle renk körü hastası olacaktır.

Renk körlüğü genetik faktörlerin dışında da oluşabilmektedir. Bebeklikte kızıl ötesi ışınlara maruz kalınması, radyasyon veya geçirilen kazalar sebebi ile renk körü olma ihtimalibulunmaktadır. Ayrıca yaşlılıkta göz merceğinin yaşlanması ve katarakt oluşması gibi nedenlerde renk körlüğüne sebep olmaktadır. Renk körlüğü gözün içinde bulunan renk algılayıcı hücrelerin (reseptör hücreleri, renk konileri) bir veya bir kaçının olmamasından kaynaklanan bir vizyon sorunudur.

Renk Körlüğünün Diğer Nedenleri

Geçirilen hastalıklar nedeni ile renk körlüğü:
Bazı neden olabilir koşullar dejenerasyonu olan şeker hastalığı, glokom, maküla, Alzheimer hastalığı, Parkinson hastalığı, kronik alkolizm, lösemi ve anemi gibi bazı hastalıklar renk görme algısını değiştirebilmektedir.

Bazı ilaçların kullanımı ile ortaya çıkan renk körlüğü:

Bazı  psikolojik sinirsel hastalıklar ve enfeksiyonlar, disfonksiyon, renk görmede eksikliğe yol açabilmektedir. Bazı kalp hastalıklarının tedavisinde ve yüksek tansiyon tedavilerinde kullanılan ilaçlarda renkleri eksik görmeye neden olmaktadır.

Yaşlılık sebebi katarakta bağlı renk körlüğü:

Göz merceğinin yaşlılığa bağlı olarak eskimesi ve sararması sebebi ile renk görmede eksiklik yaşanabilir. Renk görme eksikliği yaşlışığın doğal bir parçası olarak gelişebilmektedir.

Kimyasallara maruz kalma sonucu renk körlüğü:

Disülfür ve gübre (karbon) bulunan işyerlerinde güçlü kimyasallara maruz kalan kişilerde renk görme eksikliği görülebilir. Güçlü kimyasallara maruz kalan kişilerde olabilecek renk görme eksikliği zaman içinde giderilebilir.